[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]

/naszczan/ - NASZCZAN

UWAGA NASZCZANE!!!1

Katalog

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Opcje
Hasło (Do usuwania plików i postów)

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 60 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 10000 x 10000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


File: 1477707582288.jpg (731,69 KB, 1200x800, 3:2, drogaprzegrywu.jpg) ImgOps Exif Google

 No.3[Odpowiedź]

POSZTOWACZ ANONKI!

NA TYM CZANIE SZANUJEMY TEDEGO

 No.19

jebac tedezjeba


 No.20

r e a n i m a c j a

z

m i k r u s a


 No.21
File: 1477764842537.jpg (2,93 MB, 3024x4032, 3:4, 1vvxzma6.vichan.jpg) ImgOps Exif Google

 No.15[Odpowiedź]

>kolejny martwy

>nie, anonku, hehe, wcale tak nie bedzie

a mowilem zeby wykurwiac na grupki

 No.16

File: 1477835325083.jpg (2,06 MB, 3000x2250, 4:3, GOPR0011.JPG) ImgOps Exif Google

nie zamartwiaj nas jeszcze bardziej zjebie


 No.17

Wcale nie jest martwy, po prostu milczący


 No.18

>>17

dalem mu dni kilka

nic

zero

null

wiedzialem

ehh
File: 1477724313717.jpg (238,02 KB, 1152x2048, 9:16, suki.jpg) ImgOps Exif Google

 No.8[Odpowiedź]

elo suki

 No.14

czy to ciepłe pierożki?
File: 1477730471510.jpg (42,86 KB, 448x336, 4:3, pierogi.jpg) ImgOps Exif Google

 No.10[Odpowiedź]

opsikałem pieroga ;D

 No.12

Kucharzu, nie rób tak


 No.13

choć tobie tesz nasiqam ;3
File: 1477707167594.jpg (2,31 MB, 3120x4160, 3:4, IMG_20161022_004635.jpg) ImgOps Exif Google

 No.1[Odpowiedź]

.

 No.11

Grozny nekromanta ogr boję się go
File: 1477714590368.jpg (12,55 KB, 115x108, 115:108, 5454t.jpg) ImgOps Exif Google

 No.7[Odpowiedź]

fajnie tu macie

 No.9

Dzienki anongu
File: 1477711123507.jpg (27,6 KB, 780x1040, 3:4, 2016-05-16_15.32.44.jpg) ImgOps Exif Google

 No.6[Odpowiedź]

kupa mydłaFile: 1477710712114.jpg (1,61 MB, 3120x4160, 3:4, IMG_20161022_021546.jpg) ImgOps Exif Google

 No.5[Odpowiedź]

KurtkaFile: 1477708081242.jpg (38,19 KB, 719x732, 719:732, ja.jpg) ImgOps Exif Google

 No.4[Odpowiedź]

adamFile: 1477707203678.jpg (147,02 KB, 960x539, 960:539, 636133111494518159.jpg) ImgOps Exif Google

 No.2[Odpowiedź]

INBA U OPAUsuń post [ ]
[]
Wstecz [1] Dalej | Katalog
[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]