[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]

/dupchan/ - dupchan

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 60 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


File: 1497701729124.webm (714.1 KB, 640x360, 16:9, kelthuz.webm) ImgOps Google

 No.853[Reply]

Czemu vichuj spadł z rowerka?File: 1485290654410.mp4 (6.09 MB, 1280x720, 16:9, 1w8dt29s.vichan.mp4) ImgOps Google

 No.848[Reply]

Właśnie przyszły wyniki konkursu "ogólnopolskie mistrzostwa Polski w szkalowaniu papieża" wygrał nie kto inny jak Michał Tuziak [cool] [czesc]

 No.849

File: 1485350545870.webm (2.83 MB, 640x360, 16:9, 1485345975294-0.webm) ImgOps Google

patrzcie jak bluźni papieżowi i Bogu


 No.850

File: 1485351084836.webm (2.02 MB, 490x360, 49:36, 1485345975294-1.webm) ImgOps Google

apel muzułmański Michaela Ibn Tuziaka


 No.851

File: 1485527632867.mp4 (15.15 MB, 400x228, 100:57, 1w8dv825.vichan.mp4) ImgOps Google

[cool] [czesc]


 No.852

File: 1493375831282.jpg (14.11 KB, 207x207, 1:1, crimson — kopia.jpg) ImgOps Exif Google

Ale zgniłem z Tuzałke [cool]
File: 1461409368231.jpg (46.33 KB, 500x667, 500:667, 1459314301007.jpg) ImgOps Exif Google

 No.188[Reply]

szanujecie tu Ryszarda Petru?

 No.190

File: 1461423649464.png (569.29 KB, 848x528, 53:33, 18.04.png) ImgOps Google

>>189

:3


 No.847

>>188

Frajer, Korwin lepszy
File: 1478503315074.jpg (237.51 KB, 1224x1631, 1224:1631, 1478069041751.jpg) ImgOps Exif Google

 No.846[Reply]

i am stupidFile: 1475998114707.png (36.23 KB, 312x289, 312:289, kg.PNG) ImgOps Google

 No.842[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=6QhfkmEbQto

I'm military(few kills), mathematical linguistics professor, Coordinator/Governor, Philosophical engineering expert, chipped-psychic researcher/tapper-super human-hybrid. I have spells and can microwave with my concentration and access other states of life. 4 notches undead, 1&half slightly greater notches of unlife. I do this to expand my mortality. I have access to the ward garden and therefore, no ET voodoo practitioners can gain access to my holographic brain model. I have the shields of my master. I am mighty. 44,444File: 1472031611199.png (406.08 KB, 720x480, 3:2, 1vlcisou.vichan-2.png) ImgOps Google

 No.769[Reply]

Mój wielki i tłusty gnat zaklinował się w waszych dupach. Co robicie:

a)Zaczynacie piszczeć jak lale na pornosach

b)Wkładacie dodatkowo prysznic by woda wymyła drąga

c)Nic nie robicie bo dobrze wiecie że Papa lubi mieć was przy sobie cały czas [cool] [czesc]File: 1473238732021.jpg (491.66 KB, 2467x1857, 2467:1857, kzVFbxz.jpg) ImgOps Exif Google

 No.830[Reply]File: 1469928268055.jpg (33.4 KB, 345x604, 345:604, 760710 - Arnold_Shortman H….jpg) ImgOps Exif Google

 No.644[Reply]

gjryu4674867969689658658657567677777777777777788888899999999966544444

https://www.youtube.com/watch?v=6QhfkmEbQtoFile: 1471706406032.jpg (11.71 KB, 150x200, 3:4, 66653.1.jpg) ImgOps Exif Google

 No.743[Reply]

Przypadkiem odkryłem ten jakościowy chan.File: 1467199843789.png (109.55 KB, 349x477, 349:477, 1454767357682.png) ImgOps Google

 No.520[Reply]

>wejdź w katalog

>zero koziołków

Naprawiam.

 No.521

wykurwiaj z tym pedalstwem
File: 1469907219655.jpeg (116.42 KB, 934x908, 467:454, image.jpeg) ImgOps Google

 No.643[Reply]

Adolfimir Hitlerowicz był rosjaninem i nienawidził szkopów z pasjąFile: 1467132115681.jpg (131.17 KB, 418x810, 209:405, 1266946351843801204.jpg) ImgOps Exif Google

 No.517[Reply]

KUKUŁKA

U

K

U

Ł

K

A

 No.659

Beautiful
File: 1460061534025.jpg (717.44 KB, 2592x1728, 3:2, IMAG0787.jpg) ImgOps Exif Google

 No.83[Reply]

otwieram oficjalny korwinistyczny [cool] [czesc]File: 1460065632314.jpg (374.26 KB, 1083x1917, 361:639, samo.jpg) ImgOps Exif Google

 No.86[Reply]

WIEM ZE TU JESTES KURWOFile: 1460062609219.jpeg (20.74 KB, 300x410, 30:41, 14f73f3379.jpeg) ImgOps Google

 No.84[Reply]

No i znowu dzieło będzie -

Wiersz i sraki pełno wszędzie.

Dziś napiszę wam pedały

O kobietach (będą srały).

I napiszę wam w dodatku

O miłości (balas w zadku).

Przygotujcie się ch.u.jozy

Na mej myśli cudu dozy.

A więc moje drogie dziatki

J.e.b.i.ę w p.i.z.d.ę wasze matki,

Waszym ojcom sram na ryja,

Balasem się im odbija.

Wszyscy nie od dzisiaj wiedzą:

Piękne panie srakę jedzą.

Miłość do pięknej kobiety

Jest jak gówno z toalety.

By piękną kochać dziewczynę,

Trzeba dać jej w ryja szczynę.

By piękną damę miłować,

Trza jej w ryj balas ładować.

Nie ma metod subtelniejszych

Na kochanie pań dzisiejszych.

Liczy się jedynie wprawa:

Sraka, szczyna, rzyg, zabawa.

Do kobiety pięknej miłość

Jest jak od sraki otyłość.

(Niezłą mam ja metaforę,

Z dupy kapsko dla was zbiorę).

Nie od dzisiaj już wiadomo,

Że kobieta bywa homo.

A musicie również wiedzieć

Lesba w sraczu lubi siedzieć.

Lesbije piękne bywają,

Srakę, gówno połykają.

Miłość zasię do lesbijki

Jest jak sranie wzdłuż linijki:

Równe, trudne, bezcelowe -

Lepiej nasrać jej na głowę.

Miłość homo?Post too long. Click here to view the full text.

 No.85

File: 1460063182687.jpg (21 KB, 220x298, 110:149, 16.jpg) ImgOps Exif Google

k0t0sh

Gówno, kapsko, balas, kupa

Wszystko produkuje dupa.

Określenia znamy różne,

Kształty: krągłe i podłużne.

Zapach: ostry ale miły,

Smak? To ponad moje siły !!!

Już nie mogę! Wiecie czemu?

Sraki chce się ryju memu.

Chyba wszyscy o tym wiecie,

Nic lepszego nie ma w świecie.

Kapsko w gardło idzie żwawo,

Sraka kapie i jest klawo.

Wszyscy chłopcy i dziewczęta

W kupę wlepiają oczęta.

Wszyscy mali oraz duzi

Chcą wziąć kloca już do buzi.

Bo częste balasa żarcie,

Działa na mnie nieodparcie.

Lubię kapsko mieć w przełyku

(Tak jak wszyscy na odwyku).

A więc… Zaraz… Hejże, cwele

Won stąd kurwy i skurwiele!

To jest moja sraka własna

To jest moja dupa ciasna!

Sam zrobiłem, sam chcę łykać

Chcę ją żuć oraz dotykać.

Także chcecie? Ja doradzę!

W ryja srakę wam zasadzę,

Taką dużą i mięsistą,

Taką ciepłą i soczystą!

Ją połknąć możecie cwele!

Teraz dziękujcie pizdziele!
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog
[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]